Forskningsanslag

Stiftelsen främjar i första hand geriatrisk forskning av klinisk betydelse och beviljar endast undantagsvis anslag över SEK 100.000 för enskilt projekt. Medel för enbart kongress- eller studieresor eller till egen lön beviljas inte. Dock kan medel sökas för t.ex. doktorand för enstaka månaders forskningsarbete.
Ansökningar om forskningsanslag och forskningsstipendiet bedöms av styrelsens sakkunniga. Beslut om tilldelade medel fattas av Gun och Bertil Stohnes stiftelses styrelse under oktober månad. Beslutet kan ej överklagas. Ansökningar mottages under tiden 24 augusti till 14 september 2020.

  • Max 4 sidor A4, inkl referenser; Arial 11 pt
    (max 50 MB)
  • Max. 2 sidor
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)