Gun och Bertil Stohnes Doktorandpris

Priset, som är på 100 000 SEK, kan utdelas till en eller flera - högst två - forskarstuderande vid svenska lärosäten, skall tilldelas den eller de, som i sin respektive till stiftelsen inkommen anslagsansökan, har presenterat ett forskningsprojekt inom ämnet geriatrik, vilket styrelsen finner vara av särskilt intresse.

Beslut om priset fattas på stiftelsen ordinarie höstsammanträde i samband med att övriga ansökningar om anslag prövas. Priset utdelas, vid SGF:Forskarforum eller motsvarande och är ett uttryck för stiftelsens uppmuntran och erkänsla till forskarstuderande.

Styrelsens beslut kan ej överklagas.